Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 251: Linjen Lubboträsk - Ekträsk [15 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 25 maj 2009, 19:22:20

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på Lubboträsk station.

Linjen Lubboträsk - Ekträsk är knappt 8 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Höjdskillnaden mellan stationerna är relativt liten, från Lubboträsk 280 meter över havet (för övrigt högst belägna station på sträckan Vännäs-Jörn, dock ej högsta punkten) ner till Ekträsk 257 meter över havet. Linjen inleds emellertid med ett mer än en kliometer långt medlut på 16-17 promille ned till just 257 meter över havet, varefter banan pendlar kring denna höjd resterande sträcka.

Från Lubboträsk inleds linjen med en drygt 400 meter lång vänsterkurva med radie 490 meter i det kraftiga medlutet. Denna följs omedelbart av något kortare men i början något snävare högerkurva i vilken också Träskmyrbäcken passeras på en hög bank. Här mildras lutningen och blir i fortsättningen måttlig och varierande. Banan har här nämligen nått fram till ett område fullständigt uppsplittrat av tjärnar, sjöar och små myrar, från tågfönstret är det möjligen svårt att få en uppfattning om detta men en titt på flygbilder över området rekommenderas! Denna lanskapstyp fortsätter hela resterande delen av linjen till Ekträsk.

Den första kilometern söder om banken vid Träskmyrbäcken karakteriseras av korta kurvor och kortare raklinjer mellan dessa. Strax norr om passagen nära sjön Ljusvattnet öster om banan följer sedan två snävare och längre kurvor, där den norra har radie 490 meter och den södra strax under 600 meter. Här skymtar också tidvis landsvägen på järnvägens västra sida, den går sedan längre västerut än järnvägen ner till Ekträsk. Söder om Ljusvattnet blir raklinjerna fler och längre. Genast tar en halvkilometerlång raklinje vid och den följs av ytterligare en något kortare efter en kortare kurva. Efter en s-kurva med för linjen generösa radier mellan 750 och 800 meter följer linjens längsta raklinje som med sina drygt 900 meters längd sträcker ut sig över myrmarkerna.

Linjen är nu framme vid Sävarån som kommer från nordväst och gör en kraftig sväng och fortsätter mot sydväst fram mot sjön Torrträsket. Banan rundar ån med en kortare högerkurva men håller sig fortfarande på dess östra sida. Efter den följande lite längre vänsterkurvan, båda med radier strax under 600 meter, följer en halvkilometerlång raklinje fram mot sjön Torrträskets sydöstra ände där Sävarån passeras på bro vid utloppet ur sjön. I den föjande 300 meter långa kurvan med radie 490 meter nalkas infarten till Ekträsk i 16 promilles motlut.


[image]
Järnvägen sedd söderut vid kurvan som följer omedelbart efter utfartskurvan från Lubboträsk.

[image]
I södra delen av samma kurva passerar banan över Träskmyrbäcken på en hög bank.

[image]
Träskmyrbäckens stentrumma genom järnvägsbanken.

[image]
Järnvägen sedd söderut en knapp kilometer söder om banken vid Träskmyrbäcken.

[image]
Samma bansträcka som ovan nu sedd norrut från platsen där skogsbilvägen öster om banan tar slut.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan.

[image]
De skarpare kurvorna nära Ljusvattnet, vy norrut. Sugtransformatorn på bilden ovan skymtar även i denna bild.

[image]
Vy mot sjön Ljusvattnet öster om banan.

[image]
Vid ljusvattnet finns försignalen till mellanblocksignalen mitt på linjen.

[image]
Ett södergående godståg rundar Sävaråns böj ett par kilometer norr om Ekträsk.

[image]
Samma tåg då det några sekunder senare med Sävarån parallellt på nära håll passerar under Banverkets matningsledning.

[image]
Vy norrut längs jänvägen vid sjön Torrträskets sydöstra ände, längre bort skymtar bron över Sävarån.

[image]
Vy söderut vid järnvägens passage förbi Torrträskets sydöstra ände, sjön syns till höger. I nästa kurva finns norra infartssignalen till Ekträsk.

[image]
Utsikt över Torrträsket från järnvägen.

[image]
Utsikt över Torrträsket från järnvägen.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  538 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum