Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 244: Linjen Kattisträsk - Åsträsk [7 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 13 maj 2009, 09:29:42

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på Kattisträsk station.

Linjen Kattisträsk - Åsträsk är 7,7 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Höjdskillnaden mellan de båda stationerna är liten, höjden över havet är 267 meter i Kattisträsk och 260 meter i Åsträsk. Linjens högsta punkt 277 meter över havet nås omkring en kilometer söder om Kattisträsk och den lägsta punkten, 248 meter över havet nås vid Risån.

Vid södra utfarten från Kattisträsk finns en s-kurva i vilken både stationsgränsen och linjens enda plankorsning återfinns. Den norra kurvan vid stationsgränsen är tvärast med radie strax under 600 meter medan den betydligt längre södra kurvan har något generösare radie. Från s-kurvan utgår sedan en 1,5 kilometer lång raklinje i sydsydvästlig riktning på vilken linjens högsta punkt nås med kortvarigt kraftiga lutningar från båda håll, här passeras också en stängd plankorsning på en mindre höjdpunkt där banvaktstugan Valburliden en gång stod. I raklinjens södra ände går järnvägen nära landsvägen Bastuträsk - Hällnäs och här följer två korta svaga kurvor med kort mellanliggande raklinje samtidigt som både järnväg och landsväg passerar den ostligaste delen av Jon-Tomasamyran.

Efter ytterligare en nära kilometerlång raklinje genom ett skogslandskap genomskuret av flera mindre myrar tvärs mot järnvägen följer ännu en s-kurva vid passagen över Risån vid Järnvägsforsen. Ån har sina källsjöar mellan Bastuträsk och Norsjö och mynnar omkring tre mil nedströms i Bygdeträsket varefter Rickleån står för vattentransporten vidare till Bottenviken. Från Risån följer en knappt två kilometer lång, tidvis kraftig stigning upp mot en höjdpunkt vid den lilla byn Moliden där järnvägen når samma höjd som i Kattisträsk. Här finns två raklinjer med en kortare mellanliggande kurva fram till den nära 300 meter långa kurvan med radie strax under 600 meter som finns där banan rundar den tvärliggande åsen vid Moliden. Därefter följer ett kortare kraftigt medlut ned till bangården i Åsträsk.


[image]
Linjens enda bevakade plankorsning, internt kallad Långvattnet, återfinns 300 meter söder om södra stationsgränsen i Kattisträsk.

[image]
Vy norrut från plankorsningen, infartssignalen finns längre bort i kurvan som syns längst bort i bild.

[image]
Vy söderut från plankorsningen belägen vid kilometer 956.

[image]
Vy norrut från en numera stängd plankorsning drygt en kilometer söder om plankorsningen ovan.

[image]
Vy söderut från samma platys som ovan.

[image]
Lite längre söderut går järnvägen nära landsvägen mellan Bastuträsk och Hällnäs.

[image]
Bron över Risån mitt på linjen sedd från väster.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  577 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum