Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 240: Bastuträsk (Bst) - Bangården, södra delen [32 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 5 maj 2009, 03:12:43

Följ med på flygbilder och kartor!

Vi ska nu fortsätta med ännu ett bildinlägg från Bastuträsk och se hur den södra delen av bangården där har förändrats under de senaste åren. Som tidigare börjar vi med några återblickar till juni 2007:

[image]
Vy söderut från platsstrax norr om stationshuset. Idag är det mesta på bilden utplånat.

[image]
Södra bangårdsänden med lokstallet på västra sidan.

[image]
En äldre stationsskylt på mittplattformen.

[image]
Vy söderut från pittplattformens södra ände. Till vänster ser vi Skellefteåbanans gamla banvall vika av snett in åt vänster.

[image]
Vy söderut från plattformsänden.


Vi hoppar fram till juni 2008 och vyerna har förändrats:

[image]
Bangården sedd söderut, lokstallet ligger bakom träden till höger.

[image]
Ännu fanns den kvar, den gamla skylten.

[image]
Bangården sedd norrut från den gamla växeln sidospåren på västra sidan bangården.

[image]
Vy mot mellanplattformenoch bebyggelsen öster om spåren vid godsmagasinets tidigare plats.

[image]
Bangårdens södra del sedd söderut.

[image]
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden, i bakgrunden i bildens vänstra del skymtar Skellefteåbanans gamla anslutning till bangården.

[image]
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.

[image]
Södra bangårdsänden sedd söderut.

[image]
Söder om bangården finns en obevakad korsning med en skoterled.

[image]
Väster om södra bangårdsänden ligger transformatorstationen för banmatning.

[image]
Strax söder om bangården viker banan mot Skellefteå av österut i det norra benet i triangelspåret.

[image]
Södra bangårdsänden sedd från söder.

[image]
Nya kontaktledningsstolpar sätts upp för att ersätta de gamla.

[image]
Bastuträsk bangård sedd från söder. Spår 1 och 2 till höger är redan rivna.

[image]
Banvallen för spår 1 och 2 sedd norrut.

[image]
Vy söderut från den gamla träckningen av spår 1 där nu kontaktledningsstolpar för det nya spåret placerats ut.

[image]
Arbeten vid södra bangårdsänden, vy norrut.

[image]
Grundläggningen för det nya plattformsspåret.

[image]
Byggarbeten intill den gamla lastkajen som låg söder om godsmagasinet.

[image]
Grundläggning för ett nytt spår i bangårdens sydöstra del, vy söderut, godsmagasinet skymtar till höger.

[image]
Jordmassor vid platsen där det gamla godsmagasinet stod.


Slutligen hoppar vi fram till slutet av september 2008, då jag tog några bilder från ett passerande tåg:

[image]
Ankomst till Bastuträsk, en ny bangård har tagit form.

[image]
Den nya bangården sedd norrut från ett tågfönster.

[image]
Den nya bangården sedd söderut från ett tågfönster.

[image]
Mitt på bangården finns en växel för ett stickspår norrut på västra sidan av bangården.

[image]
Den mellersta delen av bangården med ett av Banverkets arbetsfordon på stickspåret.

[image]
Den nya bangården sedd söderut.

Nu återstår bara några bilder från triangelspåret och det gamla industrispåret innan vi kan resa vidare söderut i serien.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008, 28 september 2008 samt den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  554 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum