Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 239: Bastuträsk (Bst) - Stationshuset och lokstallet [28 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, sndagen 3 maj 2009, 15:21:49

Följ med på flygbilder och kartor!

Bastuträsk station anlades i samband med att järnvägen drogs genom bygden och öppnades 1894. Som på så många andra platser förlades stationen inte vid befintlig bebyggelse utan cirka fyra kilometer sydost om byn som idag kallas Bastuträsk by. Där har det funnits bebyggelse sedan 1500-talet, medan dagens Bastuträsk är ett stationssamhälle som har växt upp efter järnvägens tillkomst. Samhället växte till omkring 800 invånare i mitten av förra seklet och här fanns redan tidigt affärer, skola, kyrka och andra serviceinrättningar. Idag har Bastuträsk omkring 400 invånare. I byn finns livsmedelsbutik och världshus nära stationen. Den gamla skolan är idag beredskaps- och skolmuseum och istället finns en ny låg- och mellanstadieskola.

Den första stationsbyggnaden i Bastuträsk var en stor timrad byggnad i två och ett halvt plan. I samband med byggandet av Skellefteåbanan 1909-1912 fick stationshuset en tillbyggnad. I mitten av 60-talet uppfördes en ny stationsbyggnad omedelbart söder om den gamla, en enplansbyggnad i tegel. När denna stod klar revs den gamla byggnaden. Den norra påbyggnaden på nuvarande stationshus tillkom senare då den delvis står på det gamla stationshusets plats.

Utöver stationshus och vattentorn har det också funnits ett större godsmagasin på östra sidan bangården söder om stationshuset. Magasinet revs våren 2008 i samband med stationsombyggnaden. Godshanteringen vid Bastuträsk station upphörde i mitten av 1990-talet. På västra sidan bangården har det funnits ett lokstall vid södra bangårdsänden och ett lokförråd i form av ett långsmalt plåtskjul mittemot stationshuset. Inget av dessa har haft spåranslutning de senaste åren och kommunen gav rivningslov för båda byggnaderna under våren 2008. Jag är tyvärr dåligt uppdaterad om huruvida byggnaderna står kvar idag.

Jag vill börja detta avsnitt med några bilder som borde ha kommit med redan i förra avsnittet men som då blev bortglömda:

[image]
Vy norrut från norra bangårdsänden mot utfartskurvan på bron över Västra järnvägsgatan och vägen mot Norsjö.

[image]
Bangården sedd söderut från norra bangårdsänden.

[image]
En gammal stationsskylt står ännu kvar vid norra bangårdsänden.

Stationshuset
Då är det dags att titta närmare på stationshuset, vi börjar med ett par bilder från sommaren 2007:

[image]
Stationshuset sett från mellanplattformen en junikväll 2007.

[image]
Plankorsningen mellan stationshuset och mellanplattformen.

Åter till juni 2008:

[image]
Stationshusets östfasad.

[image]
Stationshuset sett från nordost.

[image]
Stationshusets västfasad mot spåren.

[image]
Stationshuset belyst av kvällssolen sett från västra sidan av bangården.

[image]
Stationshusets huvuddel i sent kvällsljus.

[image]
Stationshusets norra del. Notera den gamla målade plåtskylten med texten "VÄNTSAL".

[image]
Modern skylt vid entrén till vänthallen. Vem som sköter trafikeringen var en sanning med modifikation, den här kvällen gick dessutom Veolias sista nattåg söderut innan SJ tog över.

[image]
Anslag på väntsalens entrédörr. Är det handlingen eller konsekvensen som är förbjuden?

[image]
Söder om stationshuset återfanns bland annat det järnräcke som stod intill plankorsningen utanför stationshuset.

[image]
Betongmoduler för kabelrännor och plattformskanter stod uppradade söder om stationshuset.

Vi förflyttar oss ytterligare lite framåt i tiden:

[image]
I september 2008 hade ombyggnationen av stationen kommit längre. Dessutom hade stationshuset fått en ny färgkulör på taket.

Och ytterligare lite längre fram i tiden:

[image]
Vinterkväll i Bastuträsk i början av mars 2009.

[image]
Södergående nattåg gör uppehåll i Bastuträsk.

Bilder på det gamla stationshuset finns plan annat på ortens hemsida under rubriken "Historia".

Plåtskjulet
Några bilder på plåtskjulet mittemot stationshuset, först från juni 2007:

[image]
Plåtskjulet mittemot stationshuset med en orörd bangård och mellanplattform i förgrunden.

Vidare från sommaren 2008:

[image]
Plåtskjulet sett från nordost i juni 2008.

[image]
Plåtskjulet sett från sydost.

Slutligen en bild från hösten 2008:

[image]
Samma plåtskjul sett från passerande tåg i september 2008.

Lokstallet
Några bilder från juni 2008:

[image]
Lokstallet i skpgsbrynet på bangårdens västra sida sett från nordost där anslutningsspåret till bangården en gång gick.

[image]
Lokstallet sett från nordost.

[image]
Lokstallet sett från norr.

[image]
Lokstallet sett från söder.

Godsmagasinet
Då magasinet revs våren 2008 får ni hålla tillgodo med en bild från juni 2007:

[image]

---

Och slutligen:

[image]
Idag är det den 3 maj och vi är fortfarande i Bastuträsk, dock ännu inte i södra bangårdsänden!


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008, 28 september 2008, 6 mars 2009 samt den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  1138 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum