Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 237: Linjen Karsbäcken - Bastuträsk [21 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 25 april 2009, 12:27:24

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på Karsbäckens station.

Karsbäckens station, 224 meter över havet, är belägen på stambanans längsta raksträcka med totallängd 4,6 kilometer. Raksträckan fortsätter cirka 3 kilometer söderut från stationen, en sträcka på vilken järnvägen först passerar ån Karsbäcken och sedan en skogsbilväg i en obevakad plankorsning. Lutningsförhållandena på sträckan är mycket varierande med kraftiga men korta lutningar på båda sidor som bron över Karsbäcken och på båda sidor om backkrönet vid den långa raksträckans södra ände. På krönet i den mycket svaga kurvan låg också upplagsplatsen Förrådet.

Efter backkrönet följer alltså åter ett halvkilometerlångt kraftigt medlut på sydgång. I södra änden av den drygt kilometerlånga raksträckan närmar sig banan östra änden av sjön Karsträsket vilken rundas i den följande längre kurvan med radie strax under 800 meter. Lutningarna är här små men växlande. På den följande, åter drygt kilometerlånga raksträckan återfinns mellanblocksignalen och den gamla bananslutningen till upplagsplatsen i Gomtjärnberget. I södra delen av denna raksträcka inleds en sträcka med motlut på sydgång med en kraftig stigning i vilken också följande kurva med radie strax under 600 meter ligger.

Motluten planar nu tillfälligt ut när järnvägen på en 1350 meter lång raklinje passerar över Stormyran som i södra delen av myren följs av en s-kurva med samma snäva radier som förra kurvan. Därefter tilltar motlutet åter upp till linjens högsta punkt i närheten av Bastuträsks by vid kilometer 972, 249 meter över havet. Banan går här ganska rakt, uppdelad i två kilometerlånga raksträckor med mellanliggande svag kurva, i sydsydostlig riktning i närheten av sjön Bastuträskets östra strand. Efter den följande kurvan korsas sjöns sydostligaste vik på en bank med kortare bro. Detta följs av ännu en längre kurva med radie strax under 600 meter innan vi ser infartssignalen till Bastuträsk i andra änden av den följande drygt halvkilometerlånga raksträckan. Infarten är belägen 240 meter över havet.

Ån Karsbäcken som passeras i norra delen av linjen rinner upp i sjön Bastuträsket som linjen passerar i södra delen. Från bastuträsket rinner den först mot sydväst till Stavträsket, västerut mot Myrträsket, mot nordväst till Månsträsket och den större sjön Långträsket. Därifrån fortsätter ån i nordvästlig riktning till Kroktjärnen en knapp mil från järnvägen där den tvärt vänder österut mot Braxträsket. Härifrån rinner ån mot sydost fram till järnvägen och fortsätter i den riktningen ytterligare några kilometer för att där efter nästan 40 kilometer flodsträcka vara endast 4 kilometer från sin källsjö. Ån fortsätter sedan österut och mynnar efter en mil i Skellefteälven några kilometer uppströms Finnforsfallet.


[image]
Stambanans längsta raksträcka sedd norrut mot Karsbäcken från den obevakade plankorsningen mellan en skogsbilväg ett par kilometer söder om stationen, försignalen till Karsbäcken syns lite längre bort i bild.

[image]
Samma raksträckas södra del sedd söderut från samma plankorsning som ovan, på höjden i raksträckans slut låg den gamla upplagsplatsen Förrådet på vänster sida.

[image]
Vy söderut från Förrådet där den gamla banvallen till upplagsplatsen viker av mot sydost. I bortre delen av den drygt kilometerlånga raksträckan skymtar försignalen till mellanblocksignalen.

[image]
Samma raksträcka som ovan sedd från andra änden mot norr.

[image]
Raksträckan sedd norrut från kurvan runt Karsträsket. På backkrönet längst bort i bild låg upplagsplatsen Förrådet.

[image]
Kurvan runt sjön Karsträsket sedd från nordost.

[image]
Regnskurar över Karsträsket vid kilometer 977.

[image]
Kurvan runt Karsträskets östra ände sedd norrut från kurvans södra del.

[image]
Mellanblocksignalen Krb L3 står några hundra meter söder om kurvan runt Karsträsket.

[image]
Mellanblocksignalposten mitt på linjen sedd norrut.


[image]
Mellanblocksignalen Bst L4.

[image]
Vy söderut från mellanblocksignalen, i förgrunden syns anslutningen av den gamla banvallen från upplagsplatsen i Gomtjärnberget.

[image]
Järnvägen sedd norrut vid höjdpunkten i skogen strax utanför Bastuträsk by.

[image]
Banan sedd söderut från samma plats som ovan, vid kilometer 972.

[image]
Passagen över sydöstra änden av sjön Bastuträsket sedd norrut.

[image]
Den innersta viken av Bastuträsket på banans östra sida.

[image]
Bastuträskets vik öster om jänvägen som sedan övergår i Bastumyran.

[image]
Passagen över Bastuträsket sedd från söder.

[image]
Kurvan omedelbart söder om Bastuträsket. Orienteringstavlan för sth 40 gällde under ombyggnaden av Bastuträsk bangård.

[image]
Banverkets elmatning passerar över järnvägen i södra änden av kurvan söder om Bastuträsket.

[image]
Linjens sydligaste raksträcka med infartssignalen till Bastuträsk synlig längre bort.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  765 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum