Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 232: Gamla linjen över Skellefteälven vid Kusfors [22 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 18 april 2009, 21:15:24

Följ med på flygbilder och kartor!

Den gamla bangården i Kusfors låg i öst-västlig riktning på norra stranden av Rengårdsdammen, före dämningen Abborrselet. Från stationen fortsatte linjen söderut först västerut på älvens norra sida för att sedan gå ut över älven i en lång kurva. Avståndet från stationshuset i Kusfors till bron över Skellefteälven var drygt en kilometer, på denna sträcka hanns en kortare högerkurva med innan den långa vänsterkurva kom som vred banan cirka 90 grader söderut fram till bron över älven. Före dämningen rundade banan här Kusforsen i vars översta del järnvägsbron låg.

Den första bron över älven var en mycket speciell skapelse. Den var en stålbro i tre spann, ett längre mittspann och två kortare sidospann. Mittspannet hade ett stående parabelfackverk medan de båda sidospannen hade hängande dito. Detta gjorde att brons konturer fick en vågfunktion som för tankarna till en sinuskurva. År 1943 hade den ursprungliga bron tjänat ut. Då byttes de tre stålspannen ut mot nya medan samma landfästen och brostöd användes. Den nya bron hade underliggande stålbalkar i alla tre spann. Det långa mittspannet var dessutom utformat som en bågbro med vertikala stag ned till den underliggande balken. Bron trafikerades fram till linjeomläggningen 1993 men var mot slutet i dåigt skick. Idag finns inga spår kvar av bron utöver de båda banvallarna som går ut en bit i vattnet både från norr och söder.

Söder om bron följde ytterligare en lång och tvår kurva som vred banan mot öster vid Södra Kusfors. Mitt i kurvan passerar dagens väg 370 på bro över den gamla banvallen. Efter en raksträcka på knappt 500 meter var det dags för den tredje 90-graderskurvan söder om Kusfors station då banan nu åter vreds söderut. I norra delen av denna kurva passerade linbanan Kristineberg-Boliden över järnvägen och här byggdes ett skyddsgalleri över järnvägen. I södra änden av den gamla linjens kurva korsar idag den nya linjen den gamla. Den gamla följer sedan omedelbart öster om den nya innan den nya linjen ansluter till den gamla i den följande kurvan.

---

Linbanan Kristineberg - Boliden var i drift mellan 1943 och 1987. Den byggdes efter att man börjat bryta koppar i Kristineberg 1939. Flera olika transportmetoder provades först men slutligen togs beslut om att bygga en linbana, ett arbete som sedan tog endast ett år att utföra. Därmed stod världens längsta linbana klar 96 kilometer lång. Linorna var upphängda i 514 stolpar med höjd mellan 8 och 38 meter. Sju drivstationer fanns på sträckan och 25 spännstationer. Linbanan sysselsatte 40 man, en stor del av dem var linbanevakter som fanns utposterade på alla stationer. Antalet korgar varierade mellan 900 och 1400 som vardera lastade 1200 kg. Under de första åren transporterades omkring 250 000 ton slig per år på linbanan.

På 60-talet automatiserades stationerna längs linbanan och linbanevakterna var historia. I mitten av 80-talet kom en utredning som visade att en överföring av transporterna från linbanan till lastbilar skuller leda till en besparing och beslut kom om nedläggning. Sista korgen lastades i januari 1987. Redan då hade en förening, Världens Längsta Linbaneförening, bildats i syfte att bevara delar av linbanan för framtiden. Idag kan man åka med linbanan mellan Örträsk och Mensträsk några mil väster om Kusfors. I övrigt är linbanan riven, men många betongstolpar står kvar ännu.


Så till bilderna:

[image]
Vy mot Rengårdsdammen och den nya bron över densamma från gamla linjen vid södra utfarten från Kusfors.

[image]
Vid början av kurvan fram mot älven går banvallen djupt nedskuren i sluttningen ner mot älven, vy västerut.

[image]
Banvallen, slänt och bebyggelse ovanför mitt i kurvan ut mot älven.

[image]
Plötsligt ges utsikt fram mot det gamla broläget med de båda banvallsstumparna som sticker ut i vattnet. Här hade man förr utsikt över Kusforsen hitom bron.

[image]
Banvallen svänger ut i älven, här har vi vatten på båda sidor.

[image]
I kurvan ges utsikt österut mot den nya järnvägsbron, södra halvan är synlig.

[image]
Vy norrut i kurvan på älvens norra strand.

[image]
De båda banvallsstumparna vittnar om att detta är platsen för den gamla järnvägsbron.

[image]
Österut ser man ut över det som en gång var den brusande Kusforsen.

[image]
Västerut öppnar sig magasinet åter till en bred sjö, också här fanns en mindre sjö före vattenkraftsutbyggnaden.

[image]
Det gamla broläget sett från norra banvallen.

[image]
Det gamla broläget sett från den södra banvallen.

[image]
Detalj av den kurvan på norra stranden sedd från södra stranden, banvallen ute i vattnet är betydligt längre på den norra sidan än på den södra.

[image]
Vy västerut från södra banvallen vid älven.

[image]
Närmast vattnet är banvallen kraftigt igenväxt på södra sidan.

[image]
Bron för väg 370 över den gamla banvallen i första kurvan söder om älven.

[image]
Den gamla banvallen norrut sedd från bron för väg 370.

[image]
Banvallen söderut sedd från samma bro.

[image]
Skyddsgalleriet för linbanan Kristineberg-Boliden sett från väster. Notera att ett lintorn är placerat på dess tak.

[image]
Skyddsgalleriet sett från sydost.

[image]
Banvallen vrider nu åter söderut.

[image]
Banvallen norrut sedd från platsen där den når fram till dagens järnväg strax söder om linbanepassagen.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008 och den 22 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  1132 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum