Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 228: Petikån [18 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 14 april 2009, 16:33:30

Följ med på flygbilder och kartor!

Petikån rinner upp i Storträsket nordväst om Glommersträsk och rinner i sydostlig riktning fram till Skellefteälven vid Petiknäs nedströms Rengårdsdammen i Skellefteälven vid Kusfors. Ån rinner genom ett varierat landskap, närmast uppströms järnvägsbron rinner den genom en flack dalgång omgiven av myrar delvis kraftigt meandrande, nedströms järnvägsbron är dalgången smalare med brantare sidor.

Den ursprungliga bron för järnvägen över ån låg omkring 60 meter öster om nuvarande. Det var en stålbro i tre spann med hängande parabelfackverksspann med mellanstöd i form av kortare koniska fackverkstorn. Den andra bron på platsen byggdes omkring 40 meter öster om den ursprungliga. Den fick ett långt vattenspann och två korta landspann. Vattenspannet fick ett bärverk i form av en kraftig parallellfackversbalk som upptog mer än hälften av avståndet mellan brobanan och åns vattenyta. Båda dessa broar är idag rivna, men brofästena finns kvar.

Vid linjeomläggningarna kring Skellefteälven 1993 stod en ny bro över Petikån klar. Det är en 86 meter lång samverkansbro i tre spann med en stålbalk på betongstöd och på det en överbyggnad i form av ett betongtråg. Den nya bron är betydligt högre än de båda föregångarna när höjdskillnaderna kring ån skall utjämnas.

[image]
Bron över Petikån sedd från nordost med den höga banvallen norr om ån till höger.

[image]
Banvallen i järnvägens äldsta sträckning ligger kvar väl synlig nära nuvarande järnväg norr om Petikån.

[image]
Den äldsta banvallen norr om ån sedd norrut med den nya banvallen i bakgrunden.

[image]
Den nya bron sedd från den äldsta banvallen norr om ån.

[image]
Bron över Petikån sedd söderut från det norra brofästet.

[image]
Järnvägen sedd norrut från norra brofästet.

[image]
Vy mot nordost från norra brofästet. Här syns den äldsta banvallen i skogsbrynet och ytterligare något längre in i skogen skymtar den banvall som användes innan dagens bro togs i bruk.

[image]
Det norra brofästet på den höga banvallen.

[image]
Det norra brostödet på bron över Petikån sett från öster.

[image]
Den äldsta brons norra brofäste i skogen öster om nuvarande bro.

[image]
Den äldsta brons norra brofäste med den nya bron i bakgrunden.

[image]
Det ostligaste broläget med brofästena för den bro som ersatte den ursprungliga och ersattes av dagens bro. På andra sidan i slänten syns också det stöd på vilket brons stora parallellfackverksspann vilade direkt.

[image]
Det norra brofästet för den andra bron över Petikån.

[image]
Norra brofästet för den andra bron.

[image]
Vy från norra brofästet mot det södra vid den andra brons broplats.

[image]
Den nya bron sedd från det södra brofästet.

[image]
Den nya bron över Petikån sedd från åns södra strand.

[image]
Ett södergående godståg passerar över Petikån.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  698 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum