Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 227: Linjen Lidlund - Karsbäcken, norra delen [21 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 13 april 2009, 19:27:25

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på södra stationsgränsen i Lidlund.

Linjen Lidlund - Karsbäcken är den mellersta linjesträckan av tre mellan Jörn och Bastuträsk och också den mest händelserika för tågresenären. Här passeras Skellefteälven och Petikån, båda på stora broar. Förut passerades också stationen Kusfors på sträckan. Detta var ursprungligen ett mycket kurvigt parti av banan, men sedan den nya sträckningen över Skellefteälven togs i bruk 1993 är detta en modern järnväg med små måttliga lutningar och stora kurvradier, vilket gör att sth på banavsnittet är 160 km/h.

I detta avsnitt studerar vi den norra delen av linjen, från Lidlund fram till mellanblocksignalen på Skellefteälvens norra strand. I den svaga vänsterkurvan vid utfarten från Lidlund kan som vi såg i förra avsnittet den gamla linjesträckningen skymtas på västra sidan. Den gamla banvallen följer på kanten av den skärning som den nya banan går genom den första kilometern och fortsätter sedan på östra sidan söder om bergskärningen som följer. Vid bergskärningen inleds också en längre högerkurva på både dagens linje och den gamla banvallen. Naturligtvis skiljer sig radien mellan kurvorna, den nya banan har här kurvradie 2000 meter, den gamla betydligt mindre.

Vid den följande korta raklinjen strax norr om kilometer 988 går den gamla banvallen åter nära den nya järnvägen. Här inleddes tidigare en serie om tre snäva kurvor fram till Petikån. Idag inleds istället en lång svag kurva med radie 2000 meter som för banan ut på en mycket hög banvall fram till bron över Petikån. Här ges god utsikt över Petikåns flacka dalgång västerut. I kurvans inledning passeras också en vägport för en skogsbilväg under järnvägen. Söder om ån är terrängen mer kuperad varför den anslutande höga banvallen blir kortare. Här följer också en bergskärning i en svag vänsterkurva som för banan fram till bron över Skellefteälven. I bergskärningens norra del passerar en skogsbilväg på bro över järnvägen.

Linjen Lidlund - Karsbäcken är totalt 7,9 kilometer lång, varav norra blocksträckan är 4,2 kilometer.

[image]
Den första kilometern söder om södra stationsgränsen i Lidlund går den rätade banan i en tidvis djup skärning som här ses norrut.

[image]
I södra delen av skärningen finns en hög bergskärning på östra sidan.

[image]
Vy söderut från bergskärningen ovan.

[image]
Bergskärningen en dryg kilometer söder om Lidlund sedd från västra sidan.

[image]
Omedelbart söder om bergskärningen passerar den gamla linjesträckningen över den nya, här ses den gamla banvallen på östra sidan från västra sidan av banan.

[image]
Vy norrut mot bergskärningen.

[image]
Vy söderut vid kilometer 889.

[image]
Vy norrut längs järnvägen vid försignalen söderifrån till Lidlund. Bergskärningen skymtar delvis dold längre bort.

[image]
Järnvägen sedd norrut i södra änden av den långa kurva som söderut inleds vid bergskärningen.

[image]
Vy mot nordost från samma plats som ovan men på västra sidan spåret.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan.

[image]
Ett godståg på väg norrut passerar raksträckan vid kilometer 988.

[image]
Den gamla linjen går här öster om nuvarande järnväg på olika avstånd. Här ser vi banvallen norrut nära fotoplatsen ovan.

[image]
Vägporten vid kilometer 988 för den skogsbilväg mot skogarna som innesluts av järnvägen, Petikån och dess biflöde Skidträskån.

[image]
Söder om vägporten är banvallen mycket hög fram till bron över Petikån.

[image]
Den gamla banvallen sedd norrut från korsningen med skogsbilvägen.

[image]
Den gamla banvallen sedd söderut från korsningen med skogsbilvägen.

[image]
Även den gamla banvallen är tidvis hög där den går genom skogarna norr om Petikån.

[image]
Bron för en skogsbilväg över banan mellan Petikån och Skellefteälven.


Man har inte alltid tur med vädret. När bilden ovan togs föll ett kraftigt regn, varför det inte blev bra bilder tagna från bron. Här följer istället repriser från förra serien:


[image]
Järnvägens passage över Petikån sedd från bron över järnvägen mellan Petikån och Skellefteälven.

[image]
Bron över järnvägen är byggd i bergskärningen på Skellefteälvens norra strand, bron över älven skymtar bortom mellanblocksignalen.


Mer om bron över Petikån följer i nästa avsnitt.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008 och den 22 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  545 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum