Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 226: Lidlund (Ldl) [18 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 3 april 2009, 15:40:49

Följ med på flygbilder och kartor!

Lidlunds station är belägen 8 kilometer söder om Jörn, 227 meter över havet. Lidlund är ursprungligen en av de militärmötesplatser som förbereddes längs banan. Platsens status har varierat under åren, men sedan fjärrblockering infördes 1972 har Lidlund varit station. Här finns två tågspår med huvudtågspåret 2 på östra sidan. Stationen har ett ställverk 59 utrustat för samtidig infart (ESIL).

På höjden vid landsvägen cirka en kilometer öster om stationen ligger den lilla byn Lidlund som består av några få gårdar. Vid stationen finns ingen bebyggelse utöver banverkets fjärrkur. Bangården är omgiven av skog utöver den tillfartsväg som ansluter västerifrån vid norra bangårdsänden och följer parallellt med bangården ner till fjärrkuren.

[image]
Infartssignalen norrifrån till Lidlund.

[image]
Utfartsblocksignalen vid norra stationsgränsen.

[image]
Utfarten norrut från Lidlund.

[image]
Norra bangårdsänden med stopplyktorna för samtidig infart.

[image]
Fjärrkuren i Lidlund ligger på bangårdens västra sida.

[image]
Mellanblocksignalen Ldl 2/6 i norra delen av huvudtågspåret.

[image]
Norra bangårdsänden i Lidlund, till höger syns den gamla utfarten före linjeomläggningen förbi Skidträskån.

[image]
Bangården sedd söderut från dess norra del.

[image]
Bangårdens norra del sedd norrut.

[image]
Mellansignalerna i bangårdens norra del i närheten av fjärrkuren.

[image]
Mellansignalen Ldl 1/6 på sidotågspåret. Här syns också gränsen mellan nya och gamla kontaktledningsstolpar strax söder om platsen där banan tidigare vek av österut.

[image]
Bangården sedd norrut från plats i höjd med fjärrkuren.

[image]
Fjärrkuren i rött tegel med en lite ovanlig namnskylt.

[image]
Bangården sedd söderut från fjärrkuren. Till höger genom kontaktledningsstolpen skymtar kilometertavla 993. Här finns en längdmätningsförkortning efter rätningarna av linjen Karsbäcken - Lidlund, framförallt vid Kusfors. Kilometer 990,962 blir här samma som kilometer 993 och kilometer 991 och 992 utgår helt.

[image]
Bangården sedd norrut från fjärrkuren.

[image]
Södra bangårdsänden i Lidlund sedd norrut.

[image]
Utfarten söderut från Lidlund. Här inleds genast den nya bansträckningen ner mot Skellefteälven, den gamla sträckningen skymtas rakt fram till höger om utfartsblocksignalen.


Avslutningsvis en reprisbild tagen från snåren kring södra bangårdsänden i Lidlund vid samma tillfälle som övriga bilder:

[image]


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  402 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum