Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 225: Skidträskån - broar och linjeomläggning [18 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 2 april 2009, 05:26:39

Följ med på flygbilder och kartor!

Skidträskån är som tidigare nämnts en å som avvattnar området kring Jörn. Ån är ett biflöde till Petikån som i sin tur är biflöde till Skellefteälven. Ån är ett av de största vattendragen längs stambanan som rinner "åt fel håll", dvs rinner inåt land.

Vid passagen av Skidträskån har linjen lagts om på en sträcka av omkring 1,5 kilometer. Vid sista kurvan före ån norrifrån fortsätter banan idag framåt i en västligare sträckning genom två långa svaga kurvor fram till Lidlunds station. På den nya linjen är sth 160, den nordligaste sträckan med denna hastighet på stambanan. Den gamla linjen innehöll en skarpare kurva omedelbart söder om Skidträskån och kom sedan fram till Lidlunds station i norra delen av nuvarande bangård.

Jag har antagit att linjeomläggningen gjordes i samband med övriga linjeomläggningar på sträckan Lidlund - Karsbäcken 1993. Den som har närmare upplysningar om detta hoppas jag vill delge mig dessa.

[image]
Den gamla utfartskurvan från Lidlund norrut.

[image]
Samma kurva som ovan men sedd i sydvästlig riktning mot bangården i Lidlund.

[image]
Efter den första raksträckan norr om Lidlund på den gamla linjesträckningen inleds en vänsterkurva fram till bron över Skidträskån.

[image]
Raksträckan på den gamla linjen söderut mot Lidlunds station.

[image]
Lidlundsbäcken passerades på den gamla sträckningen på en hög banvall i södra delen av kurvan vid Skidträskån. Vy söderut.

[image]
Den gamla linjens kurva fram mot Skidträskån.

[image]
Den gamla bron över Skidträskån, norr om ån är den gamla banvallen rak fram till dagens järnväg.

[image]
Den gamla bron ligger kvar i form av ett stålskelett utan slipers.

[image]
Gamla bron över skidträskån sedd från väster.

[image]
Norra brofästet för den gamla bron.

[image]
Den nya bron över Skidträskån är en samverkansbro med stålbalk och betongöverbyggnad.

[image]
Bron är belägen vid kilometer 994, Lidlunds station ligger inom synhåll söderut.

[image]
Brons underbyggnad, vy mot norra brofästet.

[image]
Bron sedd norrut från västra sidan.

[image]
Ett södergående godståg passerar genom de två långa, mycket svaga kurvor som den nya linjesträckningen vid Skidträskån består av.

[image]
Den nya linjens höga banvall vid passagen av Lidlundsbäcken.

[image]
Lidlundsbäcken försvinner in under banvallen.

[image]
Passagen över Lidlundsbäcken omedelbart norr om norra stationsgränsen i Lidlund sedd norrut.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 14 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  839 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum