Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 222: Jörn (Jrn) - Bangården [25 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, sndagen 22 mars 2009, 09:22:49

Följ med på flygbilder och kartor!

Jörns historia kan sägas börja under andra halvan av 1700-talet då marken runt Jörnsträsket började bebyggas av nybyggare. Byn som där växte upp fick namnet Jörn. Byn hade en storhetstid under mitten av 1800-talet då också en liten träkyrka byggdes. När stambanan drogs fram genom norra Västerbotten fick den en sträckning omkring 6 kilometer väster om dåvarande Jörn. Kring den station som där anlades under namnet Jörn växte ett nytt stationssamhälle upp. Ortsnamnet Jörn togs därmed över av stationssamhället och den gamla byn kom att kallas Österjörn.

Jörn har idag drygt 850 invånare. Denna siffra var under mitten av förra seklet över 1100 i en tid då de flesta stationssamhällena i trakten hade sin storhetstid. Att Jörn är drabbat av utflyttning är påtagligt när man rör sig genom orten. Samhället breder ut sig på båda sidor om järnvägen, men centrum ligger på östra sidan. Genomfartsvägen i öst-västlig riktning var tidigare Storgatan, men idag går riksväg 95 utanför samhället på norra sidan. Ortens största företag idag är Jörnträ, som bland annat bygger timrade trähus.

Mer om byggnaderna kring stationen följer i nästa avsnitt.

[image]
Vy norrut mot stambanans norra utfart från Jörn, till vänster spåret mot Arvidsjaur.

[image]
Den södra av två broar över järnvägen i Jörn är denna för Storgatan med tillhörande gång- och cykelbro. Vy söderut.

[image]
Bron för Storgatan har bärverk och stöd av stål och brobana av betong, notera också att mycket är förberett för två elektrifierade spår under bron.

[image]
Vid Storgatan finns utrustning för att fotografera strömavtagare både norrut och söderut i form av dessa "fartkameror".

[image]
Vy söderut längs spåren in mot bangården från plats strax söder om Storgatan.

[image]
I närheten av lokstallet i bangårdens norra del finns en gammal lastkaj som låg vid det numera rivna spår 1 på bangårdens östra sida. Här ser vi bangården söderut från lastkajen.

[image]
Bangården sedd från lastkajen, på västra sidan av bangården finns ett större öppet område.

[image]
Även på västra sidan av bangården vid lokstallet finns en lastkaj, denna har dock spåranslutningen kvar än idag.

[image]
Vy norrut mot lokstallet och norra bangårdsänden.

[image]
Lokstallet med tillhörande vändskiva vid norra bangårdsänden.

[image]
Norra bangårdsänden, omedelbart norr om nordligaste växeln skymtar också bron över Grundträskån. Spåret mot Arvidsjaur är upprivet över bron och saknar växel mot något av bangårdens spår.

[image]
Lokstallet och norra delen av bangården sedd frpå plattformens norra ände.

[image]
Bangården sedd norrut från plattformen, spår 2, 3 och 4 närmast plattformen är tågspår.

[image]
Bangården sedd söderut från plattformen.

[image]
Lokstallet sett söderifrån från den öppna planen väster om bangården.

[image]
Stationshuset till vänster och det gamla järnvägshotellet till höger sedda från bangårdens västra sida.

[image]
Stationshuset sett från bangårdens västra sida.

[image]
Bangården i Jörn sedd norrut vid sidospårens stoppbockar.

[image]
I södra delen av bangården finns den enda plankorsningen i samhället, en väg som förbinder östra och västra sidan av byn passerar över de tre tågspåren. Vy norrut från plankorsningen, plattformen på östra sidan börjar inte långt norr om denna.


[image]
Från plankorsningen har man denna vy söderut.


[image]
Vy norrut mot bangården och plankorsningen.

[image]
Södra bangårdsänden sedd norrut.

[image]
Skyddsväxeln omedelbart inanför södra stationsgränsen.

[image]
Stoppbocken på skyddsspåret sedd från söder.

[image]
Södra infarten till Jörn, notera även lutningsvisaren som förkunnar 16 promilles lutning upp mot bangården.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 8 juni 2008 och den 22 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  1140 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum