Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 212: Myrheden (Mhn) [23 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 11 februari 2009, 16:45:09

Myrhedens station är den nordligaste i Västerbotten och ligger i Byskeälvens dalgång nära Långträskåns mynning i älven. Långträskån passeras omedelbart norr om norra bangårdsänden och Byskeälven strax söder om byn. Stationen är också den första ursprungliga stationen norr om Jörn och den anlades alltså omkring 1893. Stationen planerades först under namnet Byske, varför också den modell av stationshus som där uppfördes kallades Byske-modellen. Stationshuset i Myrheden låg på sydöstra sidan av banan och revs i mitten av 1980-talet.

Runt stationen växte ett stationssamhälle upp. Här fanns en skola fram till mitten av 1980-talet. Bebyggelsen är koncentrerad på den sydöstra sidan av bangården samt längs landsvägen som följer Byskeälven och som korsar järnvägen vid banvaktstugan Byske älv söder om bangården. Idag har bangården två tågspår, men sannolikt har det funnits ytterligare spår förut.

I Myrheden finns också ett vattentorn i tegel kvar på banans sydöstra sida norr om platsen där stationshuset stod. Jag återkommer med fler bilder från tornet senare.


[image]
Bron över Långträskån omedelbart norr om bangården, här sedd från nordväst.

[image]
Detalj av norra brofästet.

[image]
Detalj av södra brofästet.

[image]
Ån sedd i nordvästlig riktning. Vid denna sydligaste bro av tre över ån har åns största biflöde Gäddträskån gjort vattenflödet större jämfört med vid de övriga två broarna.

[image]
Bangården i Myrheden sedd från den norra bangårdsänden.

[image]
Norra bangårdsänden i Myrheden med bron över Långträskån i bakgrunden.

[image]
Bangården sedd söderut från dess norra del.

[image]
På bangårdens sydöstra sida en bit norr om stationshusets gamla plats står detta gamla vattentorn kvar.

[image]
Den obevakade plankorsningen som fanns över bangården har nu slopats till förmån för en nybyggd väg på västra sidan av järnvägen.

[image]
Vy söderut från den gamla plankorsningen.

[image]
Bangårdens södra del, fjärrkuren skymtar till vänster.

[image]
Södra bangårdsänden sedd söderut.

[image]
Fjärrkuren och en annan mindre byggnad vid stationshusets gamla plats.

[image]
Snett mittemot stationshuset låg en banvaktstuga, idag är båda byggnaderna rivna. Här ser vi platsen där banvaktstugan låg.

[image]
På den gamla banvaktstugetomten växer ännu rabarber.

[image]
Vy söderut från den gamla banvaktstugetomten. Vägen på banans västra sida går numera rakt igenom stugans gamla trädgård.

[image]
Södra bangårdsänden logger i en kurva, vy mot nordost.

[image]
Vy mot utfarten södeut från bangårdens södra växel, i bakgrunden skymtar banvaktstugan Byske älv.

[image]
Den grusplan där stationshuset tidigare stod, närmast skogen till väsnter om fjärrkuren stod ett uthus fram till det revs någon gång mellan juni 2007 och juni 2008.

[image]
Den obevakade plankorsningen över bangårdens båda spår strax sydväst om vattentornet har nu stängts till förmån för den nya vägen väster om banan.

[image]
Vattentornet och bangåprden sedda från nordost.

[image]
Vy mot norra bangårdsänden från bangårdens sydöstra sida, mitt i bild skymtar banvaktstugan Långträskån i fjärran.

[image]
Ett norrgående godståg bryter morgontystnaden i Myrheden, möjligen tåg 42500 från Göteborg mot Gammelstad.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 8 juni 2008. Flygbilder och kartor finns här. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  912 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum